Elnökségi ülés 2020.09.28.

Elnökség: 3 fő, melyből
Jádi Balázs elnök, Stefán Zoltán alelnök és Bella Dániel titkár volt jelen

Napirendi pontok:

  1. Kapcsolatfelvétel a norvégiai magyarokkal a közelgő női kézilabda Európa-bajnoksággal kapcsolatban
  2. Közgyűlés megtartásának lehetőségei a jelenlegi helyzetben
  3. Partnerszerződések átbeszélése, kezdeményezése és közgyűlés elé terjesztése
  4. Pártolói tagság átbeszélése, kidolgozása és közgyűlés elé terjesztése

Az elnökség a fenti napirendi pontokban a következőképp határozott, az

  1. A COVID 19 vírus miatt hozott -jelenlegi- beutazási korlátozások megnehezítik, ellehetetlenítik a közelgő norvégiai kézilabda Európa-bajnokságon a szervezett szurkolás megszervezését az egyesület számára. Ezért a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a javaslatot, miszerint az egyesület november elején megkeresi a norvégiai magyarok közösségeit és felkéri a Facebook oldalon található csoportok adminisztrátorait, hogy a hónap közepéig egy felhívást tegyenek közzé. A felhíváshoz kapcsolódó kép és szöveg elkészítésére Stefán Zoltánt bízzuk meg. Továbbá az egyesület felméri és az akkori vírus-helyzetet figyelembe véve dönt a szurkolás szervezésének további lehetőségeiről.
  2. A közgyűlés megtartásának lehetőségei az idei év végén korlátozottak, a személyes találkozás több szempontból is nehézségekbe ütközik. Az elnökség ezért azt a döntést hozta, hogy egy zárt Facebook csoportban tartja meg közelgő rendkívüli közgyűlését. A csoport kipróbálására a következő napokban kerül sor. A közgyűlés dátuma, napirendi pontjai ennek függvényében ezután lesznek meghatározva.
  3. Partneri szerződések fontosságát, mint lehetőség az elnökség elfogadta. A részletek kidolgozása érdekében egy rövid szóbeli ismertetést követően, az elnökség tagjai e-mail-ben is tájékoztatást kaptak a lehetséges partnerekkel való szerződés formájáról, részleteiről. Ezek átnézését, megbeszélését követően az egyesület a közgyűlés keretén belül dönt azok elfogadásairól.
  4. Pártolói tagság bevezetésével kapcsolatban egyhangú döntés nem született. A részletek kidolgozása érdekében az elnökség tagjai e-mail-ben is tájékoztatást kaptak a „pártolói tagság” belépésének, bevezetésének formájáról, részleteiről. Ezek átnézését, megbeszélését követően az elnökség közgyűlés elé terjeszti annak ismeretét és elfogadásáról szintén közgyűlés keretén belül dönt.