Pártolói tagság

Tisztelt csoport Tagok!

A HU-SECTOR Szurkolói Egyesület a 2020. október 11-én megtartott közgyűlése egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az “egyesületi pártolói tagság” intézményének bevezetését.

Pártoló tagként bármely magánszemély csatlakozhat az egyesülethez, amennyiben 16. életévét betöltötte.
Az egyesületi pártolói tagok tájékozódhatnak a HU-SECTOR Szurkolói Egyesület működéséről, részt
vehetnek az egyesület közgyűlésein, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek! A rendes tagokhoz
képest nem elvárás az sem, hogy az egyesület működtetésében aktívan közreműködjenek, mindamellett,
hogy a proaktív közreműködés lehetősége mindenki előtt nyitva áll, az egyesület ezt továbbra is örömmel
fogadja.

Az egyesületi pártolói tagok jogosultak a Hu-Sector.hu weboldalon és a Handball Ultras Hungary
Facebook oldalon meghirdetett szurkolói utazásokra, az egyesület szervezésében történő szurkolásokra
előzetesen jelentkezni, valamint az HU-SECTOR Szurkolói Egyesületet érintő szurkolással kapcsolatos
kedvezményekben részesülni. Ennek lényeges feltétele, hogy a pártoló tagsági jogviszonyuk a hozzáférés
időpontjában fennáll, a pártolói tagsági díj befizetésre került a belső szabályzatban rögzített mértékben,
módon és esedékességre, tehát a tagsághoz járó „Pártolói tag-kártya” érvényes!

Jelentkezni a „Belépési nyilatkozat” kitöltésével lehetséges, melyet az egyesület weboldaláról lehet
letölteni. Az aláírt nyilatkozat visszaküldésére két lehetőség van, szkennelve a
handballultrashungary@gmail.com e-mail címre vagy postai úton a HU-SECTOR Szurkolói
Egyesület 2461 Tárnok; Tisza u. 5. postai címre.

A pártolói tagsági díj két naptári évre 3500 Ft, melynek érvényessége a kártya átvételétől
kezdődik.

A mostani előjelentkezés és a befizetés határideje 2021. szeptember 15. A befizetés módja az egyesület
számlaszámára banki átutalás formájában. Eltérő befizető esetében a közlemény rovatba fel kell
tüntetni a belépési nyilatkozaton szereplő nevet, mivel ez a név kerül a kártyára!

A kártyák átvétele személyesen a 2021-es EB selejtező meccseken, vagy postai úton. További lehetőségekről az elnökséggel külön egyeztetve lehetséges!

A pártolói tagsághoz további újonnan csatlakozni kívánó magánszemélyek esetében az elnökség
legkésőbb 10 napon belül dönt a kérelem elfogadásáról, értesítve a jelentkezőt a „Belépési nyilatkozat
aláírásáról. Valamint a visszajelzéstől számított 15 napon belül a szükséges pártolói tagsági díj
megfizetéséről, amely feltétele a pártolói tagsági jogviszony hatályba és érvénybe lépésének, és a kártya
kibocsájtásának.

A kártya tulajdonosa hozzájárul, hogy személyes adatai bekerülnek az egyesület belső nyilvántartásába,
valamint -bizonyos esetekben- a nevének és kártyaszámának nyilvánosságra hozatalához. Továbbá
tudomásul veszi, hogy a HU-SECTOR Szurkolói Egyesület szervezésében történő szurkolások
alkalmával a rendet és a kulturált viselkedést, szurkolást megtartja, magára nézve kötelező érvényűnek
tekinti, akár a helyi hatóságokkal és rendezőkkel együttműködve. Ellenkező esetben a kártya
visszavonását, kedvezményének megvonását eredményezheti.

Köszönettel:
HU-SECTOR Szurkolói Egyesület

Letölthető “Belépési nyilatkozat

HU-SECTOR-partoloi-tag-belepesi-nyilatkozat (PDF dokumentum)

HU-SECTOR-partoloi-tag-belepesi-nyilatkozat (Word dokumentum)